آیا می دانستید اولین بار در جهان کلوچه در یکی از روستاهای مازندران تولید شد؟

یک بانوی روستایی مازنی که در خانه پخت نان انجام می داد به وسیله موادی که داشت کلوچه را کشف کرد و کم کم در بازارهای جهانی پخت ان افزایش پیدا کرد. آراد برندینگ در مورد این کلوچه بیشتر توضیح می دهد.

یکی از موارد فواید مصرف کلوچه سنتی اهواز که معمولا هم با زعفران تهیه می شود تامین انرژی کودکان می باشد این کلوچه یک شیرینی کاملا مقوی می باشد.

با فومن و کلوچه هایش به قدر کافی آشناییت دارید و حتما هم یک بار خرید کلوچه فومن را انجام داده اید و از مزه بسیار خوبش لذت برده اید.

یکی از شیرینی هایی که در همه شهرها با توجه به ذائقه آنجا تهیه  می شود کلوچه می باشد به همین علت فروش کلوچه سنتی زعفرانی در همه شهرها میسر می باشد.