اخذ نمایندگی کیک نارگیلی

شرکت های پخش محصولات آردی بسته بندی شده می توانند به اخذ نمایندگی فروش محصولات کیک نارگیلی تولیدی شرکت های معتبر اقدام نمایند.
اگرچه میوه نارگیلی از میوه های مهم وارداتی ایران است اما باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از واردات این میوه به عنوان تامین مواد اولیه تولید انواع محصولات غذایی ازجمله کیک نارگیلی می باشد و تولیدکنندگان این محصول از مهمترین و بزرگترین مشتریان نارگیل و پودر آن هستند.
منبع: فروشگاه سوغات ایران