بازار عمده کیک طرح دار

امروزه به دلیل رقابت زیاد در بازارهای فروش هر محصولی از جمله کیک، کارخانه های تولید کننده در فکر ایده ای نو جهت افزایش فروش و جلب توجه مشتری هستند.
تولید کیک های طرح دار ایده ای نو جهت جلب توجه مشتری بوده و اکنون این مجموعه با طراحی این کیک ها موفق به افزایش چند درصدی فروش خود شده است.
بازارهای سراسر کشور انواع این کیک ها را به صورت عمده به فروش می رسانند.