بازار عمده کیک کاپ کیک

کاپ کیک ها یا همان کیک های فنجانی در ابتدا یک محصول خانگی محسوب می شدند که بعدها تولید کنندگان انواع کیک صنعتی آن را به صورت بسته بندی شده نیز تولید کردند.
کاپ کیک ها با استقبال خوبی از جانب مردم مواجه بوده و فروش آن ها همواره داغ می باشد.
تهیه انواع کاپ کیک در طعم های متنوع از طریق سامانه های ارتباطی زیر امکان پذیر می باشد.