تولیدکنندگان بزرگ کیک ایران

تولیدکنندگان کیک و کلوچه در همه شهرهای ایران گسترده شده اند اما باید توجه داشت به دلیل نیاز فراوان و بیشتر شهرهای بزرگ تعداد این شرکت های تولیدی در این مناطق بیشتر است.
کشور ما دارای جمعیتی در حدود 80 میلیون نفر می باشد که در شهرهای مختلف ایران پراکنده شده اند البته لازم به ذکر است که تراکم جمعیت شهرهای مختلف یکسان نمی باشد به طوریکه در پایتخت ایران بیشترین جمعیت وجود دارد و در شهرها و روستاهای کویری کمترین جمعیت قرار گرفته است از این رو تامین محصولات غذایی شهرهای پرجمعیت مانند کیک ضرورت بیشتری دارد.
منبع: فروشگاه سوغات ایران