روغن سویا دامی و کشف مواد مخدر

حبوبات، از جمله سویا، دارای شاخص گلیسمی پایین تری در مقایسه با سایر غذاهای نشاسته ای ممکن است به کاهش خطر سرطان کمک کنند.

بنابراین، رژیم های غذایی غنی از محصولات سویا (غذاهای سویا) مانند روغن سویا دامی که به عنوان غذاهای کاربردی بالقوه در نظر گرفته می شوند، تعدادی از خواص ارتقاء دهنده سلامتی را نشان می دهند.

مطالعات اپیدمیولوژیک و مداخله ای نشان داده اند که مصرف حبوبات با خطر بیماری عروق کرونر قلب ، دیابت نوع II و همچنین چاقی مرتبط است و مسئول کاهش کلسترول LDL و کلسترول HDL بالاتر است.

روغن سویا به دلیل محتوای بالای PUFA می تواند سطح کلسترول را در بدن انسان کاهش دهد.

علاقه فزاینده ای به اثرات محافظتی بالقوه n3 PUFAs و PUFAs در برابر اختلالات افسردگی مشاهده شده است.

علاوه بر خواص سلامتی سویا، خطرات و اثرات منفی مصرف محصولات سویا نیز وجود دارد.

تجمع FA در نتیجه اختلالات متابولیک و/یا رژیم غذایی نامناسب برای بسیاری از بافت ها، به ویژه برای کبد سمی است.

غلظت بالای اسیدهای چرب خاص، به ویژه PUFA ها، می تواند باعث مرگ سلولی شود.

مشاهدات دیگر با سمیت بالاتر SFAs در رابطه با MUFAها سروکار دارد.

کیفیت سلامت لیپیدها بر اساس ترکیب اسیدهای چرب توسط شاخص‌ها تعیین می‌شود.

شاخص DFA (اسیدهای چرب خنثی و هیپوکلسترولمیک) خواص هیپوکلسترولمی (کاهنده کلسترول کل) لیپیدهای تجزیه و تحلیل شده را گزارش می دهد زیرا افزایش شاخص کلسترول بالا (OFA یا HI) ممکن است منجر به افزایش کلسترول شود.

نسبت هیپوکلسترولمیک/هیپرکلسترولمیک (HH)، می تواند نشانگر اثر کلسترول یک منبع چربی باشد.

افزایش در شاخص آتروژنیسیته (AI) و شاخص ترومبوژنیسیته (TI) مقادیر کمتری برای ارتقای سلامتی ایجاد می کند، زیرا خطر آتروژنیسیته و ترومبوژنی چربی رژیم غذایی با ارقام بالاتر آنها افزایش می یابد.

AI و TI شاخص های مهمی از تأثیر بالقوه چربی ها بر سلامت قلب و عروق، پیشگیری از ترومبوز و تصلب شرایین هستند.

شاخص مصرف کننده (CI) نیز به عنوان شاخص کیفیت سلامت نامیده می شود.