سایت فروش کیک کشمشی

کدام سایت اینترنتی به فروش کیک کشمشی و سایر نمونه های خوشمزه و زیبای کیک اقدام می کند و نحوه ارتباط با این سایت ها چگونه است؟
کشمش از خشکبارهای لذیذ و خوشمزه ایران است که از میوه انگور به دست می آید. اگرچه بسیاری از افراد این خشکبار خوشمزه را به صورت خام مورد استفاده قرار می دهند اما برخی از تولیدکنندگان کیک نیز با استفاده از کشمش به تهیه کیک های بزرگ و خوشمزه پرداخته و از روش های گوناگون برای فروش این محصول استفاده می کنند.
منبع: فروشگاه سوغات ایران