شرکت پخش انواع کیک شیرین بخور

شیرین بخور کارخانه ای در حوزه تولید انواع کیک بوده و از همان ابتدا هدف خود را مبنی بر تهیه تغذیه سالم یرای مردم قرار داد و امروزه نیز با به کار گیری بهترین مواد اولیه موفق به تولید انواع کیک درجه یک شده است.
شرکت پخش انواع کیک های شیرین بخور با دارا بودن کادر فروش پیشرفته اقسام متنوع این کیک را در سراسر کشور توزیع می نمایند.