شرکت پخش انواع کیک شیرین وطن

شیرین وطن از کارخانه ها و شرکت های تازه تاسیس در خصوص تولید انواع کیک به صورت بسته بندی شده و صنعتی می باشد.
این مجموعه با در نظر گرفتن کیفیت به عنوان فاکتور اولیه تولید، موفق به فروش بالا در همان سال های اول شد. زیرا مشتری پس از یک بار مصرف این کیک ها و سنجش کیفیت و طعم در وهله دوم نیز نسبت به خرید کیک های شیرین وطن اقدام می کرد.
این مجموعه اکنون با دارا بودن کادر مجرب و تاسیس شرکت های پخش دست به توزیعی گسترده در سراسر کشور زده است.