شرکت پخش انواع کیک موزی

طبق آمار حاصله از فروشگاه های سراسر کشور میزان مصرف و تقاضا در تهیه انواع کیک های میوه ای بیشتر از سایرین بوده و شاید دلیل آن مفید بودن میوه باشد.
در این میان طعم موز از سایرین پرفروش تر بوده و کارخانه های تولید کیک دست به تولید بیشتری از این کیک زده اند.
شرکت های پخش و توزیع این مرکز انواع کیک میوه ای از جمله موزی را با کیفیتی عالی در فروشگاه های سراسر کشور توزیع می نمایند.