شرکت پخش کیک شیرین وطن

شیرین وطن یک از کارخانه هایی است که از همان ابتدا با اهداف عالی تهیه تغذیه سالم و مفید برای مردم تاسیس شد و بنای خود را بر تولید کیک هایی با طعم های متنوع و تهیه شده از مواد اولیه سالم و آردهای خوب و مغذی قرار داد.
این شرکت علاوه بر تولید دارای کادری پیشرفته در حوزه پخش بوده و اقسام کیک تولید خود را در سراسر کشور توزیع می نماید.