فروش فنر مارپیچ رویان با تخفیف 50 درصد در نمایندگی ها

فنر مارپیچ رویان قطعه ای از میله است که به شکل مارپیچ (مارپیچ) پیچ خورده است. با استفاده از جابجایی عمودی برای چرخاندن میله ساخت فنر، در یک حرکت بالا

و پایین به عنوان فنر عمل می کند. بنابراین، در واقع یک میله پیچشی (شبیه به میله ضد رول) است که در یک حرکت عمودی کار می کند.

فنر کویل رایج ترین نوع فنر مورد استفاده در صنعت خودروسازی و صنعت موتوراسپرت است. این بخاطر این است که؛ سبک، از نظر قطر، طول و سرعت متغیر و فشرده

است. همه این ویژگی ها به این معنی است که می توان آن را به راحتی برای کنترل یک سیستم به طور قابل پیش بینی و قابل اعتماد طراحی کرد.

فنرهای مارپیچ می توانند دارای قطرهای متغیر در طول خود و همچنین فاصله سیم پیچ و قطر سیم متفاوت باشند. این بدان معنی است که آنها بسیار قابل تنظیم

هستند و می توانند سفتی متفاوتی را در سراسر محدوده فشرده سازی یا گسترش خود داشته باشند.

هدف اصلی فنر از نظر موتور اسپرت این است که لاستیک را تا حد امکان بدون توجه به نیروهای پیچ و خم و سطح جاده در تماس با زمین نگه دارد. اگر یک چرخ توسط

یک دست انداز در جاده به صورت عمودی به سمت بالا حرکت می کند، فنر باید بتواند با حداکثر سرعت ممکن چرخ را به زمین برگرداند تا بتوان دوباره چسبندگی را به

دست آورد. از طرف دیگر، باید بتواند به اندازه کافی فشرده شود تا برآمدگی را محاسبه کند تا ماشین در وهله اول پرش نشود، بلکه به سادگی روی دست انداز حرکت

کند.

هدف دیگر فنر مارپیچ محدود کردن میزان چرخش بدنه، اسکات یا شیرجه است که در هنگام پیچیدن، شتاب گیری و ترمزگیری رخ می دهد. چرخش بدنه نامطلوب

است، اما اغلب داشتن مقداری اسکوات می تواند برای ایجاد کشش در قسمت عقب مفید باشد و داشتن مقداری شیرجه می تواند چسبندگی بیشتری در قسمت

جلو در شرایط ترمز ایجاد کند.

فنر مارپیچ مقداری را تعیین می کند که تعلیق و در نتیجه چرخ می تواند فشرده یا گسترش یابد. هرچه فنر سفت تر باشد، حرکت چرخ با نیروی ثابت کمتر است.

همچنین می توان از فنر برای تعیین فاصله خودرو از زمین با نصب فنرهای بلندتر یا کوتاه تر استفاده کرد. همچنین فرکانس کنترل چرخ را در طول حرکت طراحی شده

تعیین می کند.