قیمت خرید کیک خیس

کیک های خیس محصول جدیدی هستند که با وجود آن که مدت کوتاهی از عرضه آن ها می گذرد به دلیل مزه بسیار مطلوبی که دارا می باشند با استقبال بسیار خوبی رو به رو شده اند. دلیل نام گذاری این نمونه از کیک به کیک خیس به خاطر آن می باشد که از مایع یا سس شکلات بر روی آن ریخته می شود که این مایع باعث می گردد بافت کیک نرم تر شود و حالت خیسی پیدا کند.