مراکز تولید کیک نارگیلی

علاوه بر گردو می توان از نارگیل نیز به عنوان یکی از بهترین طعم دهنده هایی که در مراکز تولید کیک نارگیلی و گردویی مورد استفاده قرار می گیرد یاد کرد.

از آنجا که نارگیل یکی از میوه های گرمسیری بوده و در شرایط بسیار گرم و مرطوب رشد و پرورش می یابد لذا شرایط اقلیمی ایران برای پرورش این میوه مناسب نیست.

اما به دلیل استفاده فراوان از نارگیل برای تولید انواع کیک نارگیلی، مقادیر زیادی از این میوه و پودر آن هر ساله به ایران صادر می گردد.