مرکز خرید کیک درویش

کیک های درویش در مزه های بسیار خوش و بسته بندی های رنگین وجذاب به عرضه می رسند، این برند از کیک با آن که مدت کوتاهی از آغاز فعالیت آن می گذرد توانسته به خوبی به نیاز های متقاضیان پاسخ دهد و کیک های را تولید نموده است که با ذائقه های سخت پسند ایرانی دارا همخوانی می باشد، در این مرکز خرید انواع کیک های درویش موجود است.