مرکز خرید کیک کاپ کیک

کاپ کیک لغتی انگلیسی می باشد که ترجمه آن در زبان فارسی کیک فنجانی است. این نوع از کیک در فنجان یا قالب های بدین شکل پخته می شوند به همین خاطر چنین اسمی بر روی آن ها گذاشته شده است.
کاپ کیک ها طعم بسیار خوشایندی دارند و مصرف آن ها به عنوان میان وعده علی الخصوص در وعده عصرانه همراه با چایی یا قهوه تجربه بسیار لذت بخشی را به شما خواهد بخشید.