نحوه صادرات کیک چند رنگ

نحوه صادرات کیک چند رنگ بدین صورت خواهد بود که در ابتدا باید بازاریابی مناسبی برای فروش کیک وجود داشته باشد تا مشتریان جذب شوند.
بدون شک می توان صنعت تولید محصولات غذایی را در ایران بسیار فعال و توانمند تخمین زد زیرا هم از نظر تعداد و کمیت و هم از نظر کیفیت، محصولات غذایی ای که در ایران تولید می شود بسیار جایگاه رفیعی در مقایسه با کشورهای منطقه دارد از این رو می توان برخی از این محصولات مانند کیک و کلوچه را به کشورهای دیگر نیز صادر کرد.
منبع: فروشگاه سوغات ایران